Informacje

EGZAMINY POPRAWKOWE

W zakładce DLA UCZNIA  została zamieszczona deklaracja przystąpienia do egzaminu poprawkowego.

EGZAMINY POTWIERDZAJĄCE KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

WAŻNE INFORMACJE DLA MATURZYSTÓW

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO

Harmonogram

MATURA CZERWIEC 2020

Maturzyści, prosimy o zapoznanie się z informacjami o sposobie organizacji egzaminu maturalnego.

MATURA 2020

Maturzyści, prosimy się o zapoznanie z materiałami dla zdających maturę opublikowanych przez OKE.

INFORMACJA

Informacja dla pracodawców i uczniów Branżowej Szkoły I Stopnia. W zakładce DLA PRACODAWCY zostały zamieszczone pliki formularzy do wystawienia  ocen z zajęć praktycznych.

Komunikat MEN dotyczący egzaminów 2020

OFERTA EDUKACYJNA

AKTYWNI ZAWODOWO

Osoby zainteresowane udziałem w stażach zawodowych lub praktykach zawodowych proszeni są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i oświadczenia oraz odesłanie wypełnionych dokumentów na adres email:...   Więcej...

© 2019 Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Świeciu. Wszelkie prawa zastrzeżone. Strona stworzona przez 5x7 Studio

Pin It on Pinterest