STAWIAMY NA PRZYSZŁOŚĆ

W Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Świeciu odbywa się realizacja projektu „Stawiamy na przyszłość”. Wsparcie dotyczy uczniów III LO.

Oferta zajęć :

  • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego
  • zajęcia rozwijające z języka hiszpańskiego
  • zajęcia z terapii pedagogicznej
  • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego dla cudzoziemców
  • zindywidualizowane zajęcia dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce
  • tworzenie cyfrowej kroniki z wykorzystaniem nowoczesnych technologii
  • olimpiada na medal- zajęcia rozwijające umiejętności krytycznego myślenia, rozumienia, rozwiązywania problemów oraz umiejętności pracy w zespole

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania u koordynatora projektu Pani Katarzyny Krzyżanowskiej (w bibliotece szkolnej).

© 2019 Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Świeciu. Wszelkie prawa zastrzeżone. Strona stworzona przez 5x7 Studio

Pin It on Pinterest

Share This