Biblioteka szkolna

ZASADY KORZYSTANIA Z BIBLIOTEKI W OKRESIE PANDEMII

Uczestniczymy w procesie dydaktycznym szkoły.
Służymy zdobywaniu, poszerzaniu wiedzy.
Zaspokajamy potrzeby edukacyjne uczniów dostarczając im niezbędnych informacji.

Godziny otwarcia  biblioteki

Poniedziałek 7.30 – 15.00
Wtorek 7.30 – 15.30
Środa 7.30 – 15.30
Czwartek 7.30 – 15.00
Piątek 7.30 – 15.00

logo_oryginalCzytelniku – jeśli chcesz w swoim wolnym czasie pomagać innym, czytać dzieciom i starszym  spotkajmy się w bibliotece.

Przydatne linki

 Jakie zbiory gromadzimy ?

lektury, podręczniki, literaturę piękną (książki przygodowe, fantastyczne, obyczajowe), literaturę popularno-naukową, księgozbiór podręczny (słowniki, encyklopedie, informatory, wydawnictwa albumowe), zbiory audiowizualne (min. adaptacje lektur szkolnych, klasykę kina polskiego i światowego), czasopisma


20171108_125910

W bibliotece szkolnej dostępne są następujące pozycje z zakresu kompetencji kluczowych

  1. Borawska – Kalbarczyk K., Kompetencja informacyjne uczniów w perspektywie zmian środowiska uczenia się, Warszawa 2015. ISBN 978-62015-88-7
  2. Celuch M., Organy szkoły- zadania, kompetencje, korzyści ze współpracy, Warszawa 2012. ISBN 978-83-269-1910-7
  3. Chałas K., Wychowanie ku wartościom. Elementy teorii i praktyki. Tom 1, Warszawa 2003. ISBN 83-7224-667-X
  4. Kompetencje diagnostyczne i terapeutyczne nauczyciela. Pod red Danuty Wosik-Kawali, Kraków 2013, ISBN 97-88-378-50413-9
  5. Krajewska A., Kompetencje personalne i społeczne, warszawa 2018, ISBN 978-83-7735-085-0
  6. Kształtowanie umiejętności wychowawczych. Pod red Mariana Ochmaańskiego, Lublin 2002, ISBN 83-227-1904-3
  7. Kupaj L., Kompetencje coachingowe nauczycieli. Jak rozwijać potencjał ucznia w szkole, Warszawa 2014, ISBN 978-83-264-3257-6
  8. Madalińska-Michalak J., Góralska R. Kompetencje emocjonalne nauczyciela, Warszawa 2012, 978-83-264-4091-5
  9. Strykowski W., Stykowska J., Pielchowski J., Kompetencje nauczyciela szkoły współczesnej, Poznań 2003, ISBN 83-88933-67-1

© 2019 Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Świeciu. Wszelkie prawa zastrzeżone. Strona stworzona przez 5x7 Studio

Pin It on Pinterest

Share This