Umiędzynarodowienie naszej szkoły

Informacja o projekcie:

Projekt „Wyjazdy na praktyki zagraniczne w programie Erasmus+ jako nieodłączny element dalszego umiędzynarodowienia ZSP w Świeciu” jest realizowany w latach 2020 – 2023. Jest to już czwarty projekt realizowany we współpracy z niemieckim Partnerem firmą Siegmundsburger Haus Werraquelle GmbH z landu Turyngia. Projekt w całości jest finansowany ze środków Unii Europejskiej. W projekcie zaplanowano udział 54 uczniów.

Celem Projektu jest:

– zdobycie umiejętności zawodowych,

– doskonalenie umiejętności komunikacyjnych w językach obcych,

– rozwój umiejętności personalnych w środowisku międzynarodowym,

– poznanie innego kraju, jego historii, kultury i tradycji.

W ramach projektu uczniowie wyjeżdżają na 4 tygodniowe praktyki zawodowe. Uczący się w zawodach:  technik hotelarstwa oraz technik żywienia i usług gastronomicznych odbywają praktyki w hotelach zlokalizowanych w różnych miejscowościach Turyngii. Uczący się w zawodzie technik logistyk realizują praktykę w Centrum logistycznym w pobliżu miejscowości Eisenach.

Przed wyjazdem do Niemiec uczniowie otrzymują wsparcie w postaci zajęć: „Trening komunikacyjny”, „Komisjonowanie i etykietowanie”, „Obsługa gościa”, „Rozsądne korzystanie z telefonu i smartfona” oraz „Z dala od domu”. Uczestnicy Projektu są dodatkowo ubezpieczeni, otrzymują środki na zakup odzieży roboczej, podróż odbywa się w sposób zorganizowany przez szkołę. Na miejscu uczestnicy Projektu otrzymują: zakwaterowanie, wyżywienie oraz kieszonkowe. W Niemczech z uczniami przebywa nauczyciel – opiekun.

W trakcie podróży do Niemiec uczestnicy i opiekun zwiedzają miasto Wiemar. Zwiedzają również miejscowości, w których odbywają praktyki.

Całkowity budżet projektu to 141259 €

 

25 listopada 2021 r. w naszej szkole odbyło się spotkanie związane z realizacją projektu „Umiędzynarodowienie naszej szkoły Erasmus + naszą szansą”.  Uczniowie, którzy odbyli miesięczne praktyki zagraniczne przygotowali prezentacje multimedialne i podzielili się doświadczeniami z młodszymi kolegami.

Zawody realizujące praktyki zagraniczne: technik hotelarstwa. technik żywienia i usług gastronomicznych, technik logistyk. Wsparcie dla uczestników projektu objęło przygotowanie językowe i zawodowe, przygotowanie mentalne- spotkanie z przedstawicielami Instytucji Partnerskiej , ubezpieczenie na czas pobytu w Niemczech, przejazd do Niemiec i powrót do kraju, kieszonkowe.

Koordynator Projektu Pani Ewa Joachimiak

© 2019 Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Świeciu. Wszelkie prawa zastrzeżone. Strona stworzona przez 5x7 Studio

Pin It on Pinterest

Share This