O nas. Informacje ETR

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Świeciu mieści się przy ulicy Kościuszki 6a  w Świeciu.

logo tekstu łatwego do czytania i rozumienia: głowa nad otwartą książką i podniesiony w górę kciuk w geście OK

Kadra kierownicza

mgr Piotr Kamiński – dyrektor szkoły

mgr Paweł Felczykowski – wicedyrektor

mgr Anna Mądry – wicedyrektor

mgr Artur Kurzyna – wicedyrektor

mgr Jolanta Rusiecka – kierownik szkolenia praktycznego

mgr Piotr Srebrzyński – kierownik warsztatów szkoleniowych

mgr Tomasz Płachecki – kierownik internatu

Czym się zajmujemy?

 W skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych wchodzą następujące szkoły:

 • Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1, w której praktyczna nauka zawodu w zawodzie magazynier – logistyk oraz ślusarz jest realizowana w warsztatach szkoleniowych. Praktyczna nauka zawodu w innych zawodach, przewidzianych w Klasyfikacji szkolnictwa branżowego do kształcenia w branżowej szkole I stopnia odbywa się u pracodawców, zgodnie z zawartą umową o pracę w celu przygotowania zawodowego. Umowa zawierana jest między pracodawcą, a pracownikiem młodocianym;
 • III Liceum Ogólnokształcące;
 • Technikum, w którym uczniowie pobierają naukę w zawodach: technik ekonomista, technik mechanik, technik mechatronik, technik hotelarstwa, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik logistyk/ odział przygotowania wojskowego, technik reklamy, technik informatyk, technik programista/ technik spawalnictwa

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Świeciu umożliwia uczniom:

 • zdobycie zawodu i przygotowanie do wejścia na rynek pracy;
 • zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły; 
 • przygotowanie do egzaminu maturalnego;
 • umożliwia rozwój ich talentów i zainteresowań, społecznych, artystycznych i sportowych;
 • rozwijanie zainteresowań  poprzez organizowanie wielu form zajęć pozalekcyjnych.

Nauka w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Świeciu  jest bezpłatna. Jesteśmy szkołą publiczną, kształcimy młodzież w wieku 15-20 lat.

Organem prowadzącym Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Świeciu jest Powiat Świecki,  z siedzibą w Świeciu, ul. Gen. J. Hallera 9.

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad działalnością Zespołu Szkól Ponadpodstawowych jest Kujawsko – Pomorski Kurator Oświaty  w Bydgoszczy.

Dostępność architektoniczna

Budynek główny Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Świeciu ma trzy wejścia.

wejście główne bez barier architektonicznych
wejście boczne od strony parkingu, przy sali gimnastycznej
wejście boczne od strony boiska
boisko przy starej szkole – nowa nawierzchnia z kostki betonowej oraz wykonanie dwóch pochylni dla osób niepełnosprawnych: jedna przy wejściu do budynku starej szkoły, druga przy wejściu do budynku pracowni szkolnych.
boisko szkolne
korytarze są odpowiednio szerokie dla osób poruszających się na wózkach

Budynek  „starej szkoły”

Kontakt:

Jeśli chcesz się skontaktować z naszą szkołą możesz:

 • napisać pismo i wysłać je na adres:

Zespół Szkół Ponadpodstawowych

ul. Kościuszki 6a

86-100 Świecie

 • możesz wysłać e-mail na adres: sekretariat@zspswiecie.pl
 • możesz zadzwonić sam lub przy pomocy innej osoby na numer telefonu: 523312438
 • możesz przyjść do sekretariatu szkoły  od poniedziałku do piątku, w godzinach:

poniedziałek – piątek  7.00 – 15.00

każdy  pierwszy wtorek miesiąca  7.00 – 16.00

 • adres szkolnej strony internetowej http://www.zspswiecie.pl/

Sekretariat to miejsce, w którym można zostawić pisma i otrzymać potrzebną informacje o szkole. Znajduje się w budynku głównym, przy ulicy Kościuszki 6a, na pierwszym piętrze.

Warsztaty szkoleniowe

dojazd do warsztatów od ulicy Sienkiewicza

Dostępność architektoniczna

Wejście do warsztatów szkoleniowych bez barier architektonicznych
winda dla osób niepełnosprawnych łącząca parter i 1 piętro
korytarze są odpowiednio szerokie dla osób poruszających się na wózkach
toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na 1 piętrze

Internat

dojazd do Internatu Zespołu Szkół Ponadpodstawowych od ulicy Wojska Polskiego
zakwaterowanie w internacie w pokojach 3 i 4 osobowych

w internacie funkcjonuje stołówka

Zapraszamy do Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Świeciu

© 2019 Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Świeciu. Wszelkie prawa zastrzeżone. Strona stworzona przez 5x7 Studio

Pin It on Pinterest

Share This