Wykształcony profesjonalista

Projekt „Wykształcony Profesjonalista” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 „Innowacyjna Edukacja”, Działanie 10.2 „Kształcenie ogólne i zawodowe”, Poddziałanie 10.2.3 „Kształcenie zawodowe”

Nabór na zajęcia odbędzie się trzy razy w czasie trwania projektu:

  • od 9 kwietnia do 27 kwietnia 2018 r.,
  • od 5 września 2018 r. do 24 września 2018 r.,
  • od 2 stycznia 2019 r. do 31 stycznia 2019 r.

Wymagane dokumenty rekrutacyjne dla potencjalnych uczestników projektu:

Dokumenty dla uczniów:

  1. Formularz zgłoszeniowy dla uczniów do udziału w projekcie
  2. Oświadczenie uczestnika projektu
  3. Dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów rekrutacyjnych: zaświadczenie
    o statusie ucznia danej szkoły ze wskazaniem zawodu.

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są u Koordynatora Szkolnego (Katarzyna Zwolińska) oraz w Sekretariacie szkoły.

Uczniowie i nauczyciele mogą skorzystać z więcej niż jednej formy wsparcia w ramach projektu pod warunkiem, że nie będą to zajęcia tożsame.

W ramach projektu można skorzystać z następujących form wsparcia

Zajęcia z:

Zajęcia indywidualne z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego

Zajęcia z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowe z wykorzystaniem platformy edukacyjnej „My Cousrer”

Zajęcia dodatkowe z:

– obsługa kas fiskalnych

– zajęcia z przedmiotów zawodowych( sprzedawca, logistyk, geodeta)

– zajęcia przygotowujące do egzaminu na prawo jazdy kat. B

– wirtualne laboratoria logistyczne

– prowadzeni biura rachunkowego

– zakresu ekonomii praktycznej z wykorzystaniem gier planszowych

– projektowanie układów pneumatycznych i elektropneumatycznych

– z zakresu rysunku technicznego

– z zakresu technologii budowy maszyn i urządzeń

– programowanie sterowników PLC

– obsługa obrabiarek CNC

– programowanie obrabiarek CNC

– systemy informatyczno – diagnostyczne w mechanice pojazdowej

– z zakresu programowania w języku C+, C++, Java

– specjalistyczne- kulinaria

– z zakresu Inteligent Platforms

– przygotowujące do egzaminu na prawo jazdy

Warsztaty kulinarne – ryby i owoce morza

– IT Essentials

-CISCO Routing&Switching

-warsztaty kulinarne – sposoby przygotowania nowoczesnych potraw

– perfekcyjne techniki strzyżeń

Zajęcia wyjazdowe na UTP w Bydgoszczy

– zajęcia z przetwórstwa i recyklingu tworzyw sztucznych

– zajęcia kierunków rozwoju zielonej energii

Kursy

– spawanie met TIG

– spawanie met MAG/MIG

– kurs obsługi podestów ruchomych

– obsługa wózków jezdniowych

– szkolenie z zakresu uprawnień elektrycznych URE

– szkolenie podstawowe z zakresu obrabiarek numerycznych CNC

– szkolenie z zakresu programowania obrabiarek numerycznych CNC

Staże – płatne

za udział w stażu zawodowym uczniowie otrzymują stypendium, które jest wypłacane za każde przepracowane 150 godzin. Wysokość stypendium nie może przekroczyć 1 500 zł.

Załączniki:

FORMULARZ ZGŁOSZENIA DO UDZIAŁU W PROJEKCIE- uczeń

FORMULARZ ZGŁOSZENIA DO UDZIAŁU W PROJEKCIE – nauczyciel

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU

REGULAMIN

REGULAMIN ZARZĄDZENIE

FORMY ZAJĘĆ

OCENA

© 2019 Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Świeciu. Wszelkie prawa zastrzeżone. Strona stworzona przez 5x7 Studio

Pin It on Pinterest

Share This