Kompetentny Absolwent

Projekt „Kompetentny absolwent”, wdrażany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 10 „Innowacyjna Edukacja”, Działanie 10.2 „Kształcenie ogólne i zawodowe”, Poddziałanie 10.2.2 „Kształcenie ogólne”.

Okres realizacji projektu: od 01.07.2018 r. do 31.07.2019 r.

Projekt jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Nabór na zajęcia odbędzie się dwa razy w czasie trwania projektu:

 • od 5 września do 24 września 2018 r.,
 • od 2 stycznia 2019 r. do 31 stycznia 2019 r.

Wymagane dokumenty rekrutacyjne dla  uczniów:

 • Formularz zgłoszeniowy dla uczniów do udziału w projekcie
 • Oświadczenie uczestnika projektu.

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są u Koordynatora Szkolnego ( Pani Danuta Lamberska) oraz w sekretariacie szkoły.

W ramach projektu można skorzystać z następujących form wsparcia :

 • Zajęcia warsztatowe z zakresu projektowania stron www
 • Zajęcia warsztatowe z zakresu programowania robotów
 • Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki
 • Zajęcia pozaszkolne w centrum nauki Młyn Wiedzy w Toruniu
 • Zajęcia rozwijające z języka angielskiego (konwersacje)
 • Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego
 • Zajęcia rozwijające z języka niemieckiego (konwersacje)
 • Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka niemieckiego
 • Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka rosyjskiego
 • Zajęcia z zakresu ekonomii praktycznej – Miniprzedsiębiorstwo
 • Zajęcia z zakresu ekonomii praktycznej w oparciu o Cash Flow
 • Warsztaty rozwijające kompetencje niezbędne na rynku pracy (umiejętności interpersonalne)
 • Indywidualna ścieżka wsparcia pedagogiczno-psychologicznego
 • Zajęcia indywidualne z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego
 • Matematyka z eksperymentem
 • Biologia z eksperymentem
 • Chemia z eksperymentem
 • Geografia z eksperymentem

Załączniki:

FORMULARZ ZGŁOSZENIA DO UDZIAŁU W PROJEKCIE- uczeń

FORMULARZ ZGŁOSZENIA DO UDZIAŁU W PROJEKCIE – nauczyciel

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU

REGULAMIN

 

© 2019 Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Świeciu. Wszelkie prawa zastrzeżone. Strona stworzona przez 5x7 Studio

Pin It on Pinterest

Share This