Zawody i wyodrębnione dla nich kwalifikacje

Wykaz zawodów nauczanych w Technikum w ZSP Świecie i wyodrębnione w nich kwalifikacje zawodowe.

Lp. Zawód Symbol cyfrowy zawodu Kwalifikacje wyodrębniona w zawodzie Nr kwalifikacji
1. Technik ekonomista  331403 K1. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji A.35.
K2. Prowadzenie rachunkowości A.36.
2. Technik geodeta 311104 K1. Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywanie wyników pomiarów B.34.
K2. Obsługa geodezyjna inwestycji budowlanych B.35.
K3. Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami B.36.
3. Technik hotelarstwa 422402 K1. Planowanie i realizacja usług w recepcji T.11.
K2. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie T.12.
4. Technik informatyk 351203 K1. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych E.12.
K2. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami E.13.
K3. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami E.14.
5. Technik logistyk 333107 K1. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania A.30.
K2. Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych A.31.
K3. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych i administracyjnych A.32.
6. Technik mechanik 311504 K1. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi M.20.
K2. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń M.44.
7. Technik mechatronik 311410 K1. Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych E.3.
K2. Eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych E.18.
K3. Projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych E.19
8. Technik organizacji reklamy 333906 K1. Sprzedaż produktów i usług reklamowych A.26.
K2. Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej A.27.
9. Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 311930 K1. Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej . B.21.
K2. Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej B.22.
10. Technik żywienia i usług gastronomicznych 343404 K1. Sporządzanie potraw i napojów T.6.
K2. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych T.15.

 

Wykaz zawodów nauczanych w Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 1 w ZSP Świecie i wyodrębnione w nich kwalifikacje zawodowe.

Lp. Zawód Symbol cyfrowy zawodu Kwalifikacje wyodrębniona w zawodzie Nr kwalifikacji
1. Sprzedawca 522301 K1. Prowadzenie sprzedaży A.18.
2. Ślusarz 722204 K1. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi M.20.
3. Rolnik 613003 K1. Prowadzenie produkcji rolniczej R.3.
4. Mechanik pojazdów samochodowych 723103 K1. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych M.18.
5. Fryzjer 514101 K1. Wykonywanie zabiegów fryzjerskich A.19.
6. Elektryk 741103 K1. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych E.7.
K2. Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych E.8.
7. Stolarz 752205 K1. Wytwarzanie wyrobów stolarskich A.13.
8. Wędliniarz 751107 K1. Produkcja przetworów mięsnych i tłuszczowych T.5.
9. Kucharz 512001 K1. Sporządzanie potraw i napojów T.6.
10. Fotograf 343101 K1. Rejestracja i obróbka obrazu A.20.
11. Tapicer 753402 K1. Wykonywanie wyrobów tapicerowanych A.10.
12. Piekarz 751204 K1. Produkcja wyrobów piekarskich T.3.
13. Cukiernik 751201 K1. Produkcja wyrobów cukierniczych T.4.
14. Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych 712616 K1. Wykonywanie robót związanych z budową i remontem sieci komunalnych B.8.
K2. Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji sanitarnych B.9.
15. Mechanik – monter maszyn i urządzeń 723310 K1. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń M.17.
16. Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 712905 K1. Montaż systemów suchej zabudowy B.5.
K2. Wykonywanie robót malarsko-tapeciarskichlub

K2. Wykonywanie robót posadzkarsko-okładzinowych

B.6. 

B.7.

17. Operator obrabiarek skrawających 722307 K1. Użytkowanie obrabiarek skrawających M.19
18. Elektromechanik pojazdów samochodowych 741203 K1. Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych M.12.
19. Lakiernik 713201 K1. Wykonywanie prac lakierniczych M.28.
20. Blacharz samochodowy 721306 K1. Naprawa uszkodzonych elementów nadwozi pojazdów samochodowych M.24.
21. Introligator 732301 K1. Realizacja procesów introligatorskich A.14.
22. Murarz-tynkarz 711204 K1. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich M.18.

 

Wykaz zawodów nauczanych na Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych w ZSP Świecie i wyodrębnione w nich kwalifikacje zawodowe.

Lp.  Zawód Symbol cyfrowy zawodu Kwalifikacje wyodrębniona w zawodzie Nr kwalifikacji
1. Technik rolnik 314207 K1. Prowadzenie produkcji rolniczej R.32.
K2. Organizowanie i nadzorowanie produkcji rolniczej R.16.
2. Technik spedytor 333108 K1. Organizacja i nadzorowanie transportu A.28.
K2. Obsługa klientów i kontrahentów A.29.

© 2019 Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Świeciu. Wszelkie prawa zastrzeżone. Strona stworzona przez 5x7 Studio

Pin It on Pinterest

Share This