Technikum

NAUKA W TECHNIKUM TRWA 4 LATA

 Technik automatyk     (WIĘCEJ)
K1 Montaż i uruchamianie urządzeń automatyki przemysłowej
K2 Przeglądy, konserwacja, diagnostyka i naprawa instalacji automatyki przemysłowej
 Technik ekonomista    (WIĘCEJ)
K1 Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji
K2 Prowadzenie rachunkowości
 Technik geodeta     (WIĘCEJ)
K1. Wykonywanie pomiarów geodezyjnych oraz opracowywanie wyników pomiarów
K2 Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami
 Technik handlowiec    (WIĘCEJ)
K1Prowadzenie sprzedaży
K2 Prowadzenie działalności handlowe
 Technik hotelarstwa   (WIECEJ)
K1 Planowanie i realizacja usług w recepcji
K2 Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie
 Technik informatyk    (WIĘCEJ)
K1. Montaż i eksploatacja systemów komputerów, urządzeń peryferyjnych i sieci
K2 Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych
 Technik logistyk     (WIĘCEJ)
K1. Obsługa magazynów
K2 Organizacja transportu
 Technik mechatronik     (WIĘCEJ)
K1 Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych
K2 Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych
 Technik mechanik      (WIĘCEJ)
K1 Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi
K2 Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń
 Technik organizacji reklamy     (WIĘCEJ)
K1 Sprzedaż produktów i usług reklamowych
K2 Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej
 Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej    (WIĘCEJ)
K1 Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
K2 Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
 Technik żywienia i usług gastronomicznych    (WIĘCEJ)
K1 Sporządzanie potraw i napojów
K2 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych
Warunki przyjęcia do Technikum
1. Złożenie:
  • podania (druk szkolny)
  • 2 podpisanych zdjęć
2. Po zakończeniu roku szkolnego złożenie:
  • świadectwa ukończenia gimnazjum
  • zaświadczenie z OKE o wynikach egzaminu gimnazjalnego

© 2019 Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Świeciu. Wszelkie prawa zastrzeżone. Strona stworzona przez 5x7 Studio

Pin It on Pinterest

Share This