Technikum

KSZTAŁCIMY W ZAWODACH

 Technik automatyk     (WIĘCEJ)
 Technik ekonomista    (WIĘCEJ)
 Technik geodeta     (WIĘCEJ)
 Technik handlowiec    (WIĘCEJ)
 Technik hotelarstwa   (WIECEJ)
 Technik informatyk    (WIĘCEJ)
 Technik logistyk     (WIĘCEJ)
 Technik mechatronik     (WIĘCEJ)
 Technik mechanik      (WIĘCEJ)
 Technik organizacji reklamy / reklamy      (WIĘCEJ)
 Technik żywienia i usług gastronomicznych    (WIĘCEJ)
 Technik rachunkowości    (WIĘCEJ)
 Technik programista 
Warunki przyjęcia do Technikum
1. Złożenie:
  • podania (druk szkolny)
  • 2 podpisanych zdjęć
2. Po zakończeniu roku szkolnego złożenie:
  • świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
  • zaświadczenie z OKE o wynikach egzaminu ósmoklasisty

© 2019 Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Świeciu. Wszelkie prawa zastrzeżone. Strona stworzona przez 5x7 Studio

Pin It on Pinterest

Share This