Technik mechanik

zsp_swiecie_slider_08

Opis zawodu

Technik mechanik to specjalista posiadający wiedzę i umiejętności z zakresu budowy, zasad działania  i projektowania maszyn i urządzeń mechanicznych. W swojej pracy w pełni wykorzystuje współczesne technologie komputerowe. Zadaniem technika mechanika jest tworzenie wielofunkcyjnych produktów o złożonej budowie, z zastosowaniem najnowocześniejszych metod i technologii wytwarzania części maszyn.

Wszystkie dziedziny gospodarki, m.in.: transport, komunikacja, budownictwo, rolnictwo, górnictwo potrzebują techników mechaników.

Okres nauki 5 lat

W trakcie nauki technik mechanik zdobywa dwie kwalifikacje:

MEC.05. Użytkowanie obrabiarek skrawających,albo
MEC.09. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

W trakcie nauki nauczysz się praktycznych umiejętności zawodowych:

 • wytwarzać części maszyn i urządzeń,
 • dokonywać montażu maszyn i urządzeń,
 • instalować i uruchamiać maszyny i urządzenia,
 • obsługiwać maszyny i urządzenia,
 • organizować proces produkcji.

PREDYSPOZYCJE ZAWODOWE    

Technik mechanik powinien charakteryzować się:

 • zdolnościami manualnymi,
 • starannością,
 • zmysłem technicznym,
 • poczuciem odpowiedzialności,
 • sumiennością,
 • kreatywnością,
 • dobrą pamięcią i zdolnością koncentracji,
 • dokładnością i terminowością,
 • samokontrolą i cierpliwością,
 • umiejętnością pracy pod presją czasu,
 • umiejętnością nawiązywania i podtrzymywania kontaktów,
 • gotowością do ciągłego samokształcenia się.

Praca zawodowa

Absolwenci tego kierunku mogą znaleźć zatrudnienie zarówno na stanowiskach produkcyjnych, jak i stanowiskach nadzoru technicznego m.in. jako: organizatorzy i nadzór przebiegu procesów wytwarzania maszyn i urządzeń, w zakładach produkcyjnych jako kontrolerzy jakości, instalatorzy i wprowadzający do eksploatacji maszyny i urządzenia mechaniczne, dozorujący pracę oraz konserwujący ma­szyny i urządzenia techniczne.

© 2019 Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Świeciu. Wszelkie prawa zastrzeżone. Strona stworzona przez 5x7 Studio

Pin It on Pinterest

Share This