Szkoła Zawodowców

Nasza szkoła przystąpiła do PROJEKTU „SZKOŁA ZAWODOWCÓW”
Uczestniczą Klasy: II TIMt, III TM, III TL

 Celem projektu „Szkoła Zawodowców” jest:

 • zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów techników, w szczególności poprzez podniesienie efektywności kształcenia zawodowego,
 • udoskonalenie umiejętności i kompetencji młodych ludzi umożliwiające im wejście na rynek pracy, poprawę wizerunku kształcenia i szkolenia zawodowego,
 • wsparcie uczniów techników w zdobywaniu nowych kwalifikacji i umiejętności zawodowych
 • poznanie zawodowego języka obcego w stopniu umożliwiającym m.in. zaawansowaną komunikację w wybranych zawodach

STRONA PROJEKTU SZKOŁA ZAWODOWCÓW

ZADANIA

 • Tworzenie (doposażenie) branżowych pracowni języka obcego i/lub pracowni kształcenia zawodowego;
 • Innowacyjne zawodowe zajęcia pozalekcyjne;
 • Innowacyjne zajęcia pozalekcyjne z branżowego języka obcego w inteligentnej specjalizacji: motoryzacja, urządzenia transportowe i automatyka przemysłowa dla zawodów: technik mechanik, , technik mechatronik, technik logistyk, technik informatyk;
 • Innowacyjne zajęcia pozalekcyjne z branżowego języka obcego w inteligentnej specjalizacji: transport, logistyka, handel-szlaki wodne i lądowe dla zawodów: technik logistyk
 • Wizyty studyjne uczniów i nauczycieli w przedsiębiorstwach;
 • Innowacyjne zajęcia pozalekcyjne na wyższej uczelni;
 • Kursy i studia podyplomowe doskonalenia zawodowego nauczycieli;
 • Kurs zawodowy dla uczniów zakończony certyfikatem dla zawodu technik informatyk, technik mechanik, technik mechatronik, technik logistyk, technik elektryk, technik pojazdów samochodowych, technik elektronik, technik teleinformatyk, technik urządzeń i systemów energii odnawialnej, technik technologii żywności, technik spedytor;
 • Konkurs Wynalazczości;
 • Staże u pracodawców.

© 2019 Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Świeciu. Wszelkie prawa zastrzeżone. Strona stworzona przez 5x7 Studio

Pin It on Pinterest

Share This