Szkoła Branżowa I stopnia

NAUKA TRWA 3 LATA
  • szkoła umożliwia kształcenie ogólne w każdym zawodzie według zainteresowań uczniów i potrzeb lokalnego rynku pracy.
  • zapewniamy praktyczną naukę zawodu w pracowniach szkolnych dla zawodów: ślusarz, magazynier, monter – mechatronik, monter sieci,instalacji i urządzeń sanitarnych, krawiec, kucharz.
  • w pozostałych zawodach praktyczna nauka zawodu odbywa się u pracodawcy, z którym uczeń podpisuje umowę jako młodociany pracownik. Dotyczy to zawodów różnych, zgodnie z zainteresowaniami ucznia, klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego i potrzebami rynku  pracy.
Absolwenci Szkoły Branżowej I stopnia mogą kontynuować naukę w Szkole Branżowej II stopnia, np.: magazynier → technik logistyk,  sprzedawca → technik handlowiec, ślusarz→ technik mechanik, kucharz→ technik żywienia i usług gastronomicznych.
Warunki przyjęcia do Szkoły Branżowej I stopnia:
1. Złożenie:
  • podania (druk szkolny)
  • 2 podpisanych zdjęć
  • Zaświadczenia od pracodawcy o przyjęciu na praktyczną naukę zawodu (druk szkolny)
2. Po zakończeniu roku szkolnego złożenie:
  • świadectwa ukończenia gimnazjum
  • zaświadczenie z OKE o wynikach egzaminu gimnazjalnego
  • zaświadczenia lekarskiego ( w przypadku zajęć praktycznych u pracodawcy na badania lekarskie kieruje pracodawca)

© 2019 Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Świeciu. Wszelkie prawa zastrzeżone. Strona stworzona przez 5x7 Studio

Pin It on Pinterest

Share This