Branżowa Szkoła I Stopnia

DSC_0663
Nauka trwa 3 lata
  • szkoła umożliwia kształcenie ogólne w każdym zawodzie według zainteresowań uczniów i potrzeb lokalnego rynku pracy.
  • zapewniamy praktyczną naukę zawodu w pracowniach szkolnych dla zawodów: ślusarz, magazynier – logistyk, monter – mechatronik, monter sieci i instalacji sanitarnych.
  • w pozostałych zawodach praktyczna nauka zawodu odbywa się u pracodawcy, z którym uczeń podpisuje umowę jako młodociany pracownik. Dotyczy to zawodów różnych, zgodnie z zainteresowaniami ucznia, klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego i potrzebami rynku  pracy.
Absolwenci Branżowej Szkoły I Stopnia mogą kontynuować naukę w Branżowej Szkoły II Stopnia, np.: magazynier → technik logistyk,  sprzedawca → technik handlowiec, ślusarz→ technik mechanik, kucharz→ technik żywienia i usług gastronomicznych.
Warunki przyjęcia do Branżowej Szkoły I Stopnia:
1. Złożenie:
  • podania (druk szkolny)
  • 2 podpisanych zdjęć
  • Zaświadczenia od pracodawcy o przyjęciu na praktyczną naukę zawodu (druk szkolny)
2. Po zakończeniu roku szkolnego złożenie:
  • świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
  • zaświadczenie z OKE o wynikach egzaminu ósmoklasisty
  • zaświadczenia lekarskiego ( w przypadku zajęć praktycznych u pracodawcy na badania lekarskie kieruje pracodawca)

UWAGA

W przypadku kandydatów do Branżowej Szkoły I Stopnia, którzy nie ukończyli 15 lat do  zawarcia umowy o pracę z pracodawcą w celu przygotowania zawodowego wymagana jest zgoda przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego tej osoby oraz uzyskanie
pozytywnej opinii poradni psychologicznopedagogicznej.

(Kodeks pracy art.191 &2.4)

© 2019 Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Świeciu. Wszelkie prawa zastrzeżone. Strona stworzona przez 5x7 Studio

Pin It on Pinterest

Share This