Sprawozdanie finansowe

Publikacja sprawozdania finansowego – Bilansu za 2021 rok

Zgodnie z § 34 ust. 9 i 10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów  z dnia 13 września 2017r w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej ( Dz. U. z 2020 r. poz. 342) sprawozdanie finansowe jednostki Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Świeciu sporządzone na dzień 31.12.2019r, wraz z załącznikami, zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatowego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego w Świeciu ul. Hallera 9, 86-100 Świecie.

Kliknij tutaj – przekierowanie na stronę PZEA

© 2019 Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Świeciu. Wszelkie prawa zastrzeżone. Strona stworzona przez 5x7 Studio

Pin It on Pinterest

Share This