Informacja dla pracodawców

UWAGA

W przypadku kandydatów do Branżowej Szkoły I Stopnia, którzy nie ukończyli 15 lat do  zawarcia umowy o pracę z pracodawcą w celu przygotowania zawodowego wymagana jest zgoda przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego tej osoby oraz uzyskanie
pozytywnej opinii poradni psychologicznopedagogicznej.

(Kodeks pracy art.191 &2.4)

© 2019 Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Świeciu. Wszelkie prawa zastrzeżone. Strona stworzona przez 5x7 Studio

Pin It on Pinterest

Share This