Harmonogram

Harmonogram egzaminu maturalnego w 2018r.

4 maja 2018 r :
– 9:00 matura z języka polskiego  PP
– 14:00 matura z języka polskiego  PR

7 maja 2018 r :
– 9:00  matura z matematyki   PP

8 maja 2018 r :
– 9:00  matura z języka angielskiego  PP
– 14:00  matura z języka angielskiego   PR

9 maja 2018 r :
– 9:00 matura z matematyki   PR

10 maja 2018 r :
– 9:00 matura z biologii PP oraz  PR

11 maja 2018 r :
– 9:00 matura z wiedzy o społeczeństwie  PP oraz  PR
– 14:00 matura z informatyki  PP oraz  PR

14 maja 2018 r :
– 9:00 matura z fizyki i astronomii  PP oraz PR

– 14:00 matura z geografii  PP oraz  PR

15 maja 2018 r :
– 9:00 matura z języka niemieckiego PP oraz  PR

– 14:00 matura z języka niemieckiego  PR

16 maja 2018 r :
– 9:00 matura z chemii  PP oraz  PR
– 14:00 matura z historii  PP oraz  PR

17 maja 2018 r :
– 9:00 matura z języka rosyjskiego PP

– 14:00 matura z języka rosyjskiego PR

Matura 2018 część ustna:   5 maja – 25 maja.

Egzamin z części ustnej przeprowadzany jest w szkołach według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących szkolnych zespołów egzaminacyjnych.

Przekazanie przez okręgowe komisje egzaminacyjne świadectw do szkół – 3 lipca 2018r.

Data wydania świadectw dojrzałości z egzaminu maturalnego – 3 lipca 2018r.

Harmonogram egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym 2018

Dla zdających (absolwentów wszystkich typów szkół), którzy przystąpili do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu w części ustnej albo w części pisemnej

  1. Część pisemna – 21 sierpnia 2018 r. (wtorek), godz. 9:00
  2. Część ustna – 21-22 sierpnia 2018 r.

* Informacja o miejscu egzaminu i szczegółowych terminach egzaminów ustnych zostanie umieszczona na stronie internetowej właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie do dnia 10 sierpnia 2018r.

Przekazanie przez okręgowe komisje egzaminacyjne świadectw do szkół – 11 września 2018 r.

Data wydania świadectw dojrzałości z egzaminu maturalnego przeprowadzanego w sierpniu: 11 września 2018 r.)

© 2016 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu. Wszelkie prawa zastrzeżone. Strona stworzona przez 5x7 Studio

Pin It on Pinterest

Share This