Harmonogram

Harmonogram egzaminu maturalnego w 2021 r.

4 maja 2021 r :
– 9:00 matura z języka polskiego  PP
– 14:00 matura z języka polskiego  PR

5 maja 2021 r :
– 9:00  matura z matematyki   PP

6 maja 2021 r :
– 9:00  matura z języka angielskiego  PP

7 maja 2021 r :
– 9:00 matura z języka angielskiego   PR

10 maja 2021 r :

– matura z języka polskiego  PR

11 maja 2021 r :
– 9:00 matura z matematyki   PR
– 14:00 matura z wiedzy o społeczeństwie PR

12 maja 2021 r :
– 9:0 matura z biologii PR

13 maja 2021 r :
– 9:00 matura z geografii   PR

– 14:00 matura z języka niemieckiego PP

– 14:00 matura z języka rosyjskiego PP

14 maja 2021 r :

– 9:00 matura z chemii    PR

– 14:00 matura z języka niemieckiego PR

17 maja 2021 r :

– 9:00 matura z historii PR

– 14:00 matura z języka rosyjskiego PR

18 maja 2021 r :

– 9:00 matura z fizyki  PR

19 maja 2021 r :

– 9:00 matura z informatyki   PR

Matura 2021 część ustna:  7 maja – 22 maja.

Egzamin z części ustnej przeprowadzany jest w szkołach według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących szkolnych zespołów egzaminacyjnych.

Przekazanie przez okręgowe komisje egzaminacyjne świadectw do szkół – 5 lipca 2021 r.

Data wydania świadectw dojrzałości z egzaminu maturalnego – 5 lipca 2021 r.

Harmonogram egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym 2021

Dla zdających (absolwentów wszystkich typów szkół), którzy przystąpili do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu w części ustnej albo w części pisemnej

  1. Część pisemna – 24 sierpnia 2021 r. (wtorek), godz. 9:00
  2. Część ustna – 23 – 24 sierpnia 2021 r.

* Informacja o miejscu egzaminu i szczegółowych terminach egzaminów ustnych zostanie umieszczona na stronie internetowej właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie do dnia 10 sierpnia 2021r.

Przekazanie przez okręgowe komisje egzaminacyjne świadectw do szkół – 10 września 2021 r.

Data wydania świadectw dojrzałości z egzaminu maturalnego przeprowadzanego w sierpniu: 10 września 2021 r.)

źródło CKE

 

© 2019 Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Świeciu. Wszelkie prawa zastrzeżone. Strona stworzona przez 5x7 Studio

Pin It on Pinterest

Share This