CIEKAWA LEKCJA

W ramach edukacji prawnej młodzieży, uczniowie klasy trzej Technikum Ekonomicznego  uczestniczyli w rozprawie sądowej.  Cel, który przyświecał temu działaniu to szeroko rozumiane rozwijanie zainteresowań  uczniów wokół zagadnień prawnych. Mogliśmy bowiem zaobserwować w jaki sposób Sędzia przeprowadzi rozprawę, na jakie przepisy się powoła,  w jaki sposób obrońca formułuje pytania i co zostanie zawarte w mowie końcowej. 

To praktyczne doświadczenie, choć niezwykłe poważne i trudne,  było również ekscytujące na tyle, że młodzież podjęła wyzwanie przygotowania i przeprowadzenia symulacyjnej rozprawy sądowej.  

Dziękujemy Sędziemu SR w Świeciu p. Piotrowi Peżyńskimu za edukację prawną w praktyce.

Opracowanie Pani Anna Herbut-Giżyńska – nauczyciel przedmiotów ekonomicznych

© 2019 Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Świeciu. Wszelkie prawa zastrzeżone. Strona stworzona przez 5x7 Studio

Pin It on Pinterest

Share This