ERASMUS

W dniach 6-21 maja uczniowie Technikum w zawodach: technik ekonomista, technik informatyk, technik  programista, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik mechanik oraz uczniowie Branżowej Szkoły I Stopnia w zawodach: ślusarz, fryzjer –  wyjechali na  praktyki zawodowe do  pracodawców w Sewilli – stolicy Andaluzji.
W ramach projektu młodzież zwiedziła również: Plac Hiszpański, dzielnicę Trianę, Katedrę (największa katedra gotycka) i wieżę Giraldę (wizytówka miasta, pozostałość po meczecie), fantastyczny zamek Alkazar, Kadyks – najstarsze miasto na zachodzie Europy, obmywanego prawie ze wszystkich stron przez wody Atlantyku.
Opiekunowie młodzieży: Panie Magdalena Włodarczyk, Monika Ziółkowska

Pani Monika Ziołkowska uczestniczyła na kursie językowym z języka hiszpańskiego związanego z branżą turystyczno-hotelarską

© 2019 Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Świeciu. Wszelkie prawa zastrzeżone. Strona stworzona przez 5x7 Studio

Pin It on Pinterest

Share This