PRÓBA SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ DO KLASY MUNDUROWEJ

Kandydaci do klasy I LO o profilu podstawy działalności służb mundurowych wyłonieni zostaną na podstawie przeprowadzonych testów sprawnościowych.

Termin testów sprawnościowych: 27 czerwca 2022 r.  Godzina 9:00

Zbiórka kandydatów – Godzina 8:50 Stadion Sportowy WDA Świecie, ul. Sienkiewicza 18

  • Test sprawności fizycznej przeprowadzony będzie w formie prób określających poziom rozwoju zdolności motorycznych – siły, szybkości, wytrzymałości.

Test obejmuje:

  1. Bieg na dystansie 3000 metrów
  2. uginanie i prostowanie ramion w podporze przodem
  3. skłony tułowia w przód z leżenia tyłem

Zapisy na testy sprawnościowe  w sekretariacie szkoły, lub w dniu testów sprawnościowych .

Oświadczenie rodziców do pobrania

(złożenie oświadczenia wraz z podpisem rodzica lub prawnego opiekuna jest równoznaczne z faktem, że stan zdrowia dziecka umożliwia przystąpienie do testu sprawnościowego).

 UWAGA !!! Kandydaci przystępujący do egzaminu próby sprawności fizycznej muszą posiadać odpowiedni strój sportowy oraz obuwie sportowe.

© 2019 Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Świeciu. Wszelkie prawa zastrzeżone. Strona stworzona przez 5x7 Studio

Pin It on Pinterest

Share This