EUROPEJSKI TYDZIEŃ UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH

W naszej szkole kontynuujemy obchody Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych.

18 maja gościliśmy uczniów klas ośmych szkół podstawowych.

Uczniowie  ZSP prezentowali swoje umiejętności w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych, technik hotelarz, technik ekonomista, technik reklamy i technik logistyk.

Nowymi umiejętnościami pochwalili się także uczniowie, którzy przebywali na miesięcznych praktykach w Niemczech w ramach Programu „Umiędzynarodowienie naszej szkoły – Erasmus + naszą szansą”. Przedstawili prezentacje multimedialne i zachęcali uczniów do edukacji w naszej szkole.

Uczniowie z klasy LO o profilu podstawy działalności służb mundurowych zaprezentowali pokaz musztry.

Gościliśmy panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Jeżewie, które uczyły robienia ruchanek.

Zapraszamy do ZSP Świecie.

© 2019 Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Świeciu. Wszelkie prawa zastrzeżone. Strona stworzona przez 5x7 Studio

Pin It on Pinterest

Share This