PRÓBA SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ DO KLASY MUNDUROWEJ

Kandydaci do klasy mundurowej wyłonieni zostaną na podstawie przeprowadzonych testów sprawnościowych.

Termin testów sprawnościowych odbędzie się 29 czerwca 2021 r. ,godz. 9:00. Zbiórka kandydatów – sala gimnastyczna ZSP Świecie.

Test sprawności fizycznej przeprowadzony będzie w formie prób określających poziom rozwoju zdolności motorycznych – siły, szybkości, wytrzymałości.

Test obejmuje:

  • podciąganie na drążku  ( chwyt dowolny )
  • uginanie i prostowanie ramion w podporze przodem
  • skłony tułowia w przód z leżenia tyłem
  • bieg wahadłowy  5 x 10

Zapisy na testy sprawnościowe  w sekretariacie szkoły, lub  w dniu testów sprawnościowych .

Oświadczenie rodziców (do pobrania)

 Złożenie oświadczenia wraz z podpisem rodzica lub prawnego opiekuna jest równoznaczne z faktem, że stan zdrowia dziecka umożliwia przystąpienie do testu sprawnościowego.

 UWAGA !!! 

Kandydaci przystępujący do egzaminu próby sprawności fizycznej muszą posiadać odpowiedni strój sportowy oraz obuwie sportowe.

© 2019 Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Świeciu. Wszelkie prawa zastrzeżone. Strona stworzona przez 5x7 Studio

Pin It on Pinterest

Share This