AKTYWNI ZAWODOWO- REKRUTACJA

Realizujemy kolejny etap projektu Aktywni Zawodowo dla uczennic i uczniów Technikum i Branżowej Szkoły I Stopnia.

Termin rekrutacji od 4 stycznia do 29 stycznia 2021 r.

Wypełnione dokumenty rekrutacyjne (formularz, oświadczenie oraz deklaracje) należy złożyć w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Świeciu ul. Kościuszki 6 w wyznaczonym miejscu na dolnym korytarzu szkoły.

Dokumenty w wersji papierowej są dostępne w budynku szkoły (dolny korytarz) w godzinach pracy szkoły. Dokumenty można również pobrać ze strony szkoły, wypełnić, podpisać i złożyć w wyznaczonym miejscu.

W przypadku problemów z wypełnienie dokumentów zapraszamy  na dyżur w dniu 13 stycznia w godzinach od 9.00 do 12.00 do biura projektu Aktywni Zawodowo lub kontakt poprzez dziennik elektroniczny.

Uczennice i uczniowie mogą skorzystać z więcej niż jednej formy wsparcia w ramach projektu pod warunkiem, że nie będą to zajęcia tożsame.

UWAGA!

W przypadku osób niepełnoletnich dokumenty rekrutacyjne muszą zostać podpisane przez rodzica lub opiekuna prawnego.

dokumenty na stronie projektu

© 2019 Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Świeciu. Wszelkie prawa zastrzeżone. Strona stworzona przez 5x7 Studio

Pin It on Pinterest

Share This