PaT

Zapraszamy szkoły ponadgimnazjalne i gimnazja ze Świecia do udziału w „Ogólnopolskim Głosie Profilaktyki”.

1 czerwca godz. 11.55    Duży Rynek.

13322108_530779470440624_4794084166206552632_n

Relacja

1 czerwca 2016 r. już po raz czwarty nasza szkoła włączyła się do obchodów Ogólnopolskiego Głosu Profilaktyki. Ideę programu PaT przedstawiła Hanna Kalinowska, powiatowy ekspert programu PaT, wicedyrektor w ZSP Świecie, akcentując konieczność wsparcia dla rozwoju zainteresowań i pasji młodzieży jako przeciwdziałanie uzależnieniom. PaT to przede wszystkim profilaktyka rówieśnicza, czyli działanie młodych ludzi w swoim środowisku na rzecz przeciwdziałania negatywnym zjawiskom prowadzącym do sięgania po dopalacze czy narkotyki.

Na Dużym Rynku w Świeciu Kapitan PaTPORT-u w ZSP Świecie, Marta Wisznewska odczytała odezwę Społeczności PaT i zaprosiła wszystkich obecnych do „Zrywu wolnych serc”.

Następnie swoje poparcie dla działań programu PaT wyrazili przedstawiciele władz samorządowych – z Powiatu – sekretarz Starosty Iwona Karolewska, a z miasta wiceburmistrz Krzysztof Kułakowski i przewodniczący Rady Miejskiej Jerzy Wójcik.

Wspólną zabawę rozpoczęło odtańczenie belgijki, później na Dużym Rynku prezentowała się w występach wokalnych młodzież z Gimnazjum nr 2, Gimnazjum nr 3, a uczniowie z ZSP zaprezentowali się w programie wokalno – tanecznym.

Jak zawsze towarzyszyła nam Policja i Straż Miejska odbyły się prezentacje umiejętności motocyklistów z Wydziału Drogowego i pokaz samoobrony w wykonaniu strażników miejskich.

Na koniec dziewczęta z ZSP zaprosiły wszystkich do wspólnej zumby.

Oprawę muzyczną zapewnił DJ Waldemar Konieczka, a prezenterkę prowadziła Marta Sokołowska, opiekunka grupy wokalnej i teatralnej NieTAkt.

Zapraszamy za rok na kolejne obchody Ogólnopolskiego Głosu Profilaktyki!

© 2019 Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Świeciu. Wszelkie prawa zastrzeżone. Strona stworzona przez 5x7 Studio

Pin It on Pinterest

Share This