Program „Profilaktyka a Ty”

pat

   logo nowe sympatycy

I. O programie PaT

Autorem programu jest Grzegorz Jach – inspektor Policji (Pełnomocnik Komendanta Głównego Policji ds. promocji bezpieczeństwa publicznego).

PaT to twórcza profilaktyka w działaniu. Polega na budowaniu społeczności poprzez łączenie środowisk na zasadzie wzajemnego wsparcia, wymiany doświadczeń i twórczych prezentacji. Istotą programu jest zaangażowanie młodzieży w działalność profilaktyki rówieśniczej, adresowanej do kolegów i koleżanek. Podstawową formą aktywności jest teatr. Młodzież poprzez spektakle profilaktyczne dociera do szerokiej rzeszy rówieśników, a także rodziców z przekazem promującym właściwą komunikację, która jest fundamentem budowania dobrych relacji międzyludzkich. Podejmowane są też różnorodne działania promujące pożądane społecznie formy spędzania wolnego czasu i życie bez uzależnień, przede wszystkim warsztaty rozwijające zainteresowania i zdolności.

II. Cele programu PaT

Komunikowanie oraz inicjowanie przez zespoły specjalistów (w tym policyjnych) wspólnoty działań, skierowanych przeciwko zjawiskom patologii społecznej, opartych
na innowacyjnych metodach, z zaangażowaniem młodzieżowego wolontariatu i aktywną współpracą z samorządami.
Zmniejszanie zjawiska uzależnień wśród młodzieży szkolnej poprzez kształtowanie aktywności społecznej i umacnianie asertywnych postaw.
Inspirowanie rodziców do pogłębiania wiedzy z zakresu profilaktyki uzależnień oraz nakłanianie ich do częstej rozmowy na ten temat z własnymi dziećmi.
Tworzenie ogólnopolskiej społeczności, promującej wśród młodzieży modę na życie bez uzależnień.

 

Kontakt

Hanna Kalinowska: kalina966@poczta.onet.pl

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Świeciu

Tel. 52 33 12 438


Wydarzenia

 1. „PaT” w Świeciu – początki – wiosna 2013
 2. I Kujawsko-Pomorski Przystanek PaT – 7-8 czerwca 2013
 3. Ogólnopolska Noc Profilaktyki w ZSP Świecie 14 czerwca 2013 (występy na Dużym Rynku, debata w Szkole)
 4. Spotkanie grupy SymPaTyków w ZSP  Świecie    26 lutego  2014
 5. II Regionalny Kujawsko – Pomorski  Przystanek PaT   w Żninie 6-7 czerwca 2014
 6. ZSP w Świeciu organizatorem Wojewódzkich Obchodów Ogólnopolskiego Dnia Profilaktyki Deczno, 14 czerwca 2014
 7. Powiatowe Warsztaty Profilaktyczne PoWaP ZSP w Świeciu  20-21 czerwca 2014 
 8. Spotkanie Młodzieży Powiatu Świeckiego „Profilaktycznie dziś dla lepszego jutra” 28-29 listopada 2014 r.
 9. Udział w Świątecznym PaTefonie w Solcu Kujawskim 10 grudnia2014 r.
 10. Spotkanie Grupy SymPaTyków    w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu   21  stycznia 2015 r.
 11. III Regionalny Kujawsko – Pomorski Przystanek PaT w Toruniu 24-25 kwietnia 2015r.
 12. Ogólnopolski Głos Profilaktyki Duży Rynek w Świeciu   1 czerwca 2015 r.
 13. X Jubileuszowy Centralny Przystanek PaT  Warszawa, 23–24 czerwca 2015 STADION NARODOWY 
 14. Udział w Świątecznym PaTefonie w Solcu Kujawskim 8 grudnia 2015 r.
 15. Utworzenie PaTPORT-u w ZSP Świecie  22  marca 2016 r.

© 2019 Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Świeciu. Wszelkie prawa zastrzeżone. Strona stworzona przez 5x7 Studio

Pin It on Pinterest

Share This