III Liceum Ogólnokształcące

NAUKA TRWA 3 LATA
 Profil – Podstawy Działalności Służb Mundurowych 
 • podstawa programowa kształcenia ogólnego przygotowuje do zdania egzaminu maturalnego i kontynuowania nauki na studiach;
 • uczniowie realizujący przedmioty z bloku „Podstawy działalności służb mundurowych” zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu:
– szkolenia ogólnego służb mundurowych
– podstaw prawa i procedur prawnych
– taktyki i strategii
– terenoznawstwa
– ratownictwa i zarządzania kryzysowego
– nabędą również niezbędne umiejętności z zakresu musztry i szkolenia sprawnościowego (możliwość skutecznego przygotowania się do egzaminów sprawnościowych na uczelnie wyższe).
Propozycja przeznaczona dla:
 • uczniów zainteresowanych pracą w służbach mundurowych (np.policja, straż pożarna, wojsko) i/lub kontynuowaniem nauki w tym zakresie.
 Profil Sportowy 
 • podstawa programowa kształcenia ogólnego przygotowuje do zdania egzaminu maturalnego i kontynuowania nauki na studiach;
 • kształcenie ze zwiększoną liczbą godzin wychowania fizycznego pod kierunkiem trenerów.

Propozycja przeznaczona dla:

 • czynnych zawodników
 • uczniów zainteresowanych aktywnością sportową
 • osób planujących podjęcie studiów na kierunku wychowanie fizyczne.

  Profil Ogólny 

 •  podstawa programowa kształcenia ogólnego przygotowuje do zdania egzaminu maturalnego i kontynuowania nauki na studiach;

Warunki przyjęcia do Liceum Ogólnokształcącego

1. Złożenie:
 • podania (druk szkolny)
 • 2 podpisanych zdjęć

 2. Po zakończeniu roku szkolnego złożenie:

 • świadectwa ukończenia gimnazjum
 • zaświadczenie z OKE o wynikach egzaminu gimnazjalnego

 

Aktywność uczniów klas Liceum Ogólnokształcącego  o profilu – Podstawy Działalności Służb Mundurowych:

Wyjazd szkoleniowo-taktyczny

Ogólnopolski Turniej Klas Mundurowych

Zamrzenica. Wyjazd szkoleniowo-taktyczny.

© 2019 Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Świeciu. Wszelkie prawa zastrzeżone. Strona stworzona przez 5x7 Studio

Pin It on Pinterest

Share This