AKTYWNI ZAWODOWO

W roku szkolnym 2020/2021 realizujemy kolejny etap projektu Aktywni Zawodowo dla uczennic i uczniów Technikum i Branżowej Szkoły I Stopnia.

Formy wsparcia. Uczennice i uczniowie mogą skorzystać z więcej niż jednej formy wsparcia w ramach projektu pod warunkiem, że nie będą to zajęcia tożsame.

Termin rekrutacji

od 7 września do 25 września 2020 r.

Wypełnione dokumenty rekrutacyjne (formularz oraz oświadczenie) należy przesłać na adres email

malgorzata.matus1@tlen.pl

W przypadku problemów z wypełnienie dokumentów proszę o kontakt indywidualany w każdy poniedziałek od godziny 7.30 do 7.55 oraz od 11.15 do 11.35 w biurze projektu Aktywni Zawodowo lub kontakt poprzez dziennik elektroniczny.

BARDZO WAŻNE !

W przypadku osób niepełnoletnich dokumenty rekrutacyjne należy wysłać z dopiskiem:

„Wyrażam zgodę na udział córki/syna w deklarowanych kursach/zajęciach realizowanych w ramach projektu Aktywni Zawodowo”.

Z poważaniem

(imię, nazwisko rodzica/opiekuna)

© 2019 Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Świeciu. Wszelkie prawa zastrzeżone. Strona stworzona przez 5x7 Studio

Pin It on Pinterest

Share This